Kooiman – Boendermaker – Luther Stichting

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft tot doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Utrecht. Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch.                   

In het logo van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) staat de zwaan centraal, het symbool van de lutherse confessie en traditie, met name in Nederland. In 2014 heeft Sabine Hiebsch voor Protestants Nederland een artikel over de ontstaansgeschiedenis van de lutherse zwaan geschreven. Ter gelegenheid van het Reformatiejubileum 2017 is het artikel in een aangepaste versie met beeldmateriaal van de lutherse kerk in Leeuwarden in het Friesch Dagblad gepubliceerd. Het Statenbijbelmuseum heeft het oorspronkelijke artikel op haar site opgenomen.