Nieuwsbrieven

Het bestuur van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) heeft het voornemen om drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit te doen gaan waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden van het bestuur en de activiteiten die rond de bijzondere leerstoel van de KBLS worden ontwikkeld.