Comité van Aanbeveling

De bijzondere leerstoel wordt aanbevolen door een aantal kerkelijke oud bestuurders en andere prominente personen uit binnen- en buitenland.

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van onderzoek, onderwijs en de verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. De stichting wil dit doel met name verwezenlijken door het vestigen van een of meer bijzondere leerstoelen aan een Nederlandse universiteit. De stichting heeft ANBI-status waardoor periodieke en eenmalige giften volgens de geldende regels aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Op 31 oktober 2017 heeft de Theologische Universiteit Kampen  dr. Sabine Hiebsch benoemd als bijzonder hoogleraar op de “Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme”. Deze leerstoel heeft een functieomvang van 0,8 fte en is ingesteld voor een periode van voorlopig zes jaar. Met deze benoeming maakt de stichting een begin met de realisering van haar doelstelling.  Ondergetekenden bevelen de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting  en haar doelstelling van harte bij u aan. De lutherse traditie is in Nederland altijd in de minderheid geweest, veel kleiner in omvang dan de tradities van de kerken voortgekomen uit de gereformeerde traditie. Het is waardevol deze lutherse traditie levend te houden. De stichting en de nu door prof. dr. S. Hiebsch bezette leerstoel dragen daar in hoge mate toe bij. Daarom van harte aanbevolen.

prof. dr. J.P. Boendermaker (1925-2018), hoogleraar Evangelisch-Luthers Seminarium (1969-1995) en Vrije Universiteit Amsterdam

dr. H.C. Donga, emeritus predikant te Amsterdam

de heer T.L. van Zadel, erelid Vereniging Luthers Diakonessenhuis Fonds 

drs.B.S.H.H. Büchner, directeur Museum Ons’Lieve Heer op Solder Amsterdam 

Oberkirchenrat N. Denecke, Deutsches Nationalkomitee Lutherischen Weltbundes

Oberkirchenrat a.D. dr. K. Triebel, Nordkirche (voorheen Nord-Elbische Kirche)

ds. G. de Fijter, oud preses generale synode Protestantse Kerk in Nederland

ds. J-G. Heetderks, oud preses generale synode Protestantse Kerk in Nederland

prof. dr. W. Balke (1933 -2021), emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

prof. dr. S.E. Hof, emeritus hoogleraar Evangelisch-Luthers Seminarium

drs. I. Fritz, oud presidente Evangelisch-Lutherse Synode, predikante Evangelische Kirche in Hessen-Nassau

dr. H. van der Meer, oud secretaris Evangelisch-Lutherse Synode