Sponsor Activiteiten

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting organiseerde op 10 februari 2021 een digitale meeting met haar sponsors. Na een groet van prof. Kuiper, de rector van de Theologische Universiteit Kampen (TUK), geeft Prof. Hiebsch een presentatie over haar onderzoek, onderwijs en haar activiteiten in het kader van de valorisatie van dat onderzoek, gevolgd door de beantwoording van enkele vragen. Vervolgens presenteert ds. Diepenbroek (ELG Woerden) zijn promotieonderzoek, dat hij is gestart o.l.v. prof. Hiebsch als promotor.

Bijgaande link verwijst naar de opgenomen video van deze meeting. Deze video is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag noch geheel noch gedeeltelijk worden doorgegeven of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.