Financiën en jaarverslagen

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting wordt vanaf haar start in 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat donaties en giften voor de aangifte Inkomstenbelasting onder de giftenaftrek vallen en, als aan de voorwaarden wordt voldaan, voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn. Een deel van de gift komt dan in feite voor rekening van de fiscus.

Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

IBAN: NL15 INGB 0007 7600 41 ten name van Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting

Beleidsplan KBLS:

Standaard ANBI verslagen:

Jaarverslagen:

Financiële verslagen:

Overzicht sponsoren