Bruikleen Koninklijke Verzamelingen in Den Haag in het Luther Museum Amsterdam

Een van de bruikleengevers van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’ in het Luther Museum Amsterdam is de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag, waar het archief ds. L.C. Dufour wordt beheerd.

Dit archief omvat brieven van HKH prinses Juliana (1909-2004) aan ds. Dufour en documenten gerelateerd aan hun ontmoetingen. Na de eerste kennismaking in 1925 vormde de Vereniging van Vrouwelijke Studenten in Leiden een gezamenlijke verbinding tussen Juliana en Dufour. Voor vragen over het geloof en godsdienstige verdieping werd Dufour een gewaardeerde aanspreekpartner voor Juliana. 

Prof. dr. Sabine Hiebsch, gastcurator van de tentoonstelling, heeft het archief ds. L.C. Dufour onderzocht en de bruikleen documenten gekozen.

De Koninklijke Verzamelingen heeft op haar website een prachtige pagina over deze bruikleen ingericht.

Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 16 juni 2022


Voor het juni-nummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (jaargang 25, nr. 2, juni 2022: 56-71) schreef prof. dr. Sabine Hiebsch een artikel over ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’. Zij presenteert daarin de eerste resultaten van haar onderzoek dat tevens de basis vormt voor de gelijknamige tentoonstelling in het Luther Museum Amsterdam. Dit is het eerste overzichtsartikel over de geschiedenis van vrouwen in het predikambt in de lutherse kerk in Nederland. 

Tijdens de tentoonstelling (11 juni tot 11 september 2022) is dit nummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in het Luther Museum Amsterdam verkrijgbaar.

Lezing van prof. dr. Sabine Hiebsch in de Sint-Joostkapel, lutherse gemeente Gouda, 11 juni 2022


Op 11 juni 2022 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch een lezing in de Sint-Joostkapel, lutherse gemeente Gouda.
Haar lezing heeft de titel ‘Avondmaalsloodjes in het Nederlandse lutheranisme: theologie, praktijk, materiële cultuur

Nederlandse lutherse avondmaalsloodjes, afbeeldingen uit: Harry Donga & Carel van den Berg, Geslagen Verbeelding. Lutherse penningen in Nederland (Hilversum: Verloren, 2010).

Opening van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’ in het Luther Museum Amsterdam, 10 juni 2022

Op 10 juni 2022 was onder veel belangstelling de opening van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022) in het Luther Museum Amsterdam.

Mogen vrouwen op de kansel staan? Honderd jaar geleden besloot de evangelisch-lutherse synode dat het reglement ook vrouwen toeliet tot het predikantschap.

De lutherse kerk, een van oorsprong getolereerde minderheid,  werd daarmee na de doopsgezinden en de remonstranten de derde kerk in Nederland waar vrouwen op de kansel konden staan, én de eerste lutherse kerk wereldwijd.

Recent archiefonderzoek van gastcurator prof. dr. Sabine Hiebsch, bijzonder hoogleraar Lutherana aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, leidde tot verrassende nieuwe inzichten.

Het Luther Museum vertelt dit unieke stuk Nederlandse lutherse geschiedenis aan de hand van grotendeels niet eerder getoonde objecten en documenten uit verschillende archieven, collecties en lutherse gemeenten.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Stichting Luthers Diakonessenhuis Fonds en de heer dr. H. van der Meer.

U vindt hier meer informatie.

Interview met prof. dr. Sabine Hiebsch in het Nederlands Dagblad, 10 juni 2022 

‘Zo kwamen vrouwen op de lutherse kansel’ 

Ilona de Lange van het Nederlands Dagblad interviewde prof. dr. Sabine Hiebsch over haar onderzoek naar ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’ voor de tentoonstelling die van 11 juni tot 11 september 2002 te zien is in het Luther Museum Amsterdam.

Het artikel verscheen in de online krant van 9 juni en in de papieren krant van 10 juni 2022. 

U kunt het artikel hier lezen.

Prof. dr. Sabine Hiebsch spreekt op de NGG Religion and Heritage Conference in Amsterdam, 3 november 2021

Van 3 tot 5 november 2021 vindt in Amsterdam de NGG Religion and Heritage Conference plaats. Prof. dr. Sabine Hiebsch spreekt over de prachtige gedenkpenning van Georgine Schwartze, die zij in opdracht van de lutherse gemeente Amsterdam voor het 400-jarig jubileum van de reformatie in 1917 had ontworpen. De titel van de lezing luidt:

‘Religious objects as identity markers in Dutch Lutheranism: Georgine Schwartze’s commemorative medal (1917) as a case study’. 

(uit de collectie van het Evangelisch-Luthers Seminarium bij Museum Catharijne Convent Utrecht)

Prof. dr. Sabine Hiebsch geeft lezing in het Luther Museum in Amsterdam, 14 november 2021

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat de Duitse reformator Martin Luther (1483-1546) op de Rijksdag te Worms als ketter werd veroordeeld.

Naar aanleiding hiervan houdt prof. dr. Sabine Hiebsch op zondag, 14 november een lezing in het Luther Museum in Amsterdam. 

Meer informatie vindt u in de agenda van het museum en in deze flyer

Het bijwonen van de lezing van prof. Hiebsch is ook heel goed te combineren met het bezoeken van de tentoonstelling ‘Luther & Oranje’ die t/m 9 januari 2022 in het Luther Museum te zien is.