Doceren bij de buren

Op 4 september jl verscheen in het Reformatorisch Dagblad het artikel ‘Doceren bij de buren’. Daarin wordt beschreven dat universiteiten met een kerkelijke opleiding steeds vaker hoogleraren en docenten uit een ander kerkelijk verband benoemen.

Voor de TUK werden de rector, prof. dr. Roel Kuiper en prof. dr. Sabine Hiebsch geïnterviewd. Prof. Kuiper spreekt over de verruiming van het benoemingsbeleid van de TUK waar sinds 2014 wetenschappers uit andere kerken worden benoemd, zonder dat deze lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hoeven te worden. Prof. Hiebsch is wel de eerste hoogleraar die niet uit een andere gereformeerde kerk komt. Zij vertelt in het interview over haar ervaringen als luthers lid van de PKN aan de TUK. U kunt het artikel hier lezen.

Interview met prof. dr. Sabine Hiebsch in het Nederlands Dagblad, 4 mei 2021

Vandaag is het 500 jaar geleden dat Martin Luther op de terugweg van Worms naar Wittenberg werd ‘ontvoerd’ en voor zijn eigen bescherming naar de Wartburg bij Eisenach werd gebracht. Daar bleef hij bijna een jaar.

Roel Moeliker van het Nederlands Dagblad sprak met prof. dr. Sabine Hiebsch over de betekenis van deze Wartburg-periode voor Luther en voor zijn theologie. 

U kunt het interview hier lezen.

Prof. dr. Sabine Hiebsch in het NOS Radio 1 Journaal, 16 april 2021

500 jaar geleden, op 17 en 18 april 1521, werd Martin Luther ter verantwoording geroepen tijdens de rijksdag te Worms. Hij moest zich tegenover de keizer verantwoorden voor zijn opvattingen over de Schrift en de autoriteit in de kerk. Het eindigde met zijn veroordeling. Prof. dr. Sabine Hiebsch werd in het NOS Radio 1 Journaal geïnterviewd over de betekenis van deze gebeurtenis, toen en nu.

Het interview is via deze link te beluisteren.

Prof. dr. Sabine Hiebsch als gastvoorganger in de online dienst van de lutherse gemeente Alkmaar, zondag, 10 januari 2021.

Andere tijden – coronatijden – vragen om andere vormen van diensten.
Voor de dienst van zondag, 10 januari 2021 – de 1e zondag na Epifanie – van de lutherse gemeente Alkmaar zijn de onderdelen in de studeerkamer van prof. Hiebsch in Amsterdam en in de lutherse kerk in Alkmaar opgenomen. En dan samengevoegd tot een geheel. Deze opgenomen dienst kon door de gemeenteleden, en anderen die dat willen, op youtube bekeken worden. Op de zondag zelf hebben voorganger en gemeente op het gebruikelijke tijdstip via Zoom samen koffie gedronken en nagepraat. 

U kunt de dienst hier bekijken

Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Op 19 december verscheen het vierde nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) van dit jaar.

Professor Hiebsch is sinds 2016 lid van de redactie. Dit nieuwe TNK nummer gaat over bijzondere bibliotheken en werd door professor Hiebsch, als gastredacteur samengesteld.

Zij schreef de inleiding bij dit themanummer en een artikel, over de bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium.

Dit artikel kunt u hier lezen.

Interview met prof. dr. Hiebsch in het Reformatorisch Dagblad

Op 19 december verschijnt het vierde nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) van dit jaar. Professor Hiebsch is sinds 2016 lid van de redactie. Dit nieuwe TNK nummer gaat over bijzondere bibliotheken en werd door professor Hiebsch, als gastredacteur samengesteld. Zij schreef de inleiding bij dit themanummer en een artikel, over de bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium.

In het Reformatorisch Dagblad is ter gelegenheid van dit themanummer op 14 december een interview met professor Hiebsch verschenen.

Prof. dr. Sabine Hiebsch in de Nieuwsbrief van het HDC Centre for Religious History aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Sinds de zomer van dit jaar is prof. dr. Sabine Hiebsch als associate fellow verbonden aan het HDC Centre for Religious History aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. (Zie het eerdere nieuwsbericht op onze site)

Zojuist verscheen Novum, de jaarlijkse nieuwsbrief van het HDC, waarin de fellows zich voorstellen. De informatie over prof. Hiebsch vindt u op pagina 15-16.

Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in de Waarheidsvriend, Hervormingsdag 2020

Vandaag is het Hervormingsdag. Drie jaar geleden, in het Lutherjaar 2017, werd dr. Sabine Hiebsch op deze dag benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen.

De Kooiman-Boendermaker Luther Stichting kijkt met tevredenheid terug op wat in deze afgelopen drie jaar door prof. Hiebsch is bereikt

Op uitnodiging van drs. Piet Vergunst,  algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, heeft prof. Hiebsch een artikel geschreven dat in het Hervormingsdagnummer van de Waarheidsvriend is verschenen. Wij vinden het bijzonder verheugend dat het onderzoek van prof. Hiebsch wederom niet alleen in lutherse kring, maar juist ook in de breedte van het kerkelijk landschap onder de aandacht wordt gebracht.

Wij wensen u veel leesplezier!

Prof. dr. Sabine Hiebsch betrokken bij tentoonstelling in Worms

In 2021 is het 500 jaar geleden dat Martin Luther op de Rijksdag te Worms door keizer Karel V. werd veroordeeld en in de ban gedaan.Ter gelegenheid daarvan vindt van 17 april tot 31 oktober 2021 in Worms een grote tentoonstelling plaats, onder auspiciën van de deelstaat Rhijnland-Palts. De titel is:

Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Museum der Stadt Worms im Andreasstift, in samenwerking met een wetenschappelijke raad van advies, die de inhoudelijk-thematische verantwoordelijkheid draagt. Voorzitter en spreker van deze raad is de vooraanstaande reformatieonderzoeker prof. dr. dres. h.c. Thomas Kaufmann (Universität Göttingen). Andere leden zijn theologen, (kerk)historici, filosofen en juristen van verschillende Duitse universiteiten.

Voor de verdere benodigde expertise zijn drie specialisten van buitenlandse universiteiten in de raad benoemd: De Britse historicus prof. dr. Hugh McLeod, kenner van de religieuze geschiedenis van de 19e en 20e eeuw, de Amerikaanse geschiedkundige prof. dr. James Kennedy, hoogleraar voor moderne Nederlandse geschiedenis aan het University College Utrecht, waar hij tevens decaan is, en prof. dr. Sabine Hiebsch.

Prof. Hiebsch is gevraagd om vanuit haar gecombineerde expertise in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme te laten zien hoe vrijheid van geweten en tolerantie in de vroegmoderne Nederlanden heeft gefunctioneerd.

Dankzij haar netwerk in de museale wereld zullen in de tentoonstelling in Worms kostbare objecten te zien zijn uit musea en erfgoedinstellingen van Nederlandse bodem. Die objecten geven een indruk van de verschillende religieuze tradities, christelijk en joods, met daarbij bijzondere aandacht voor het Nederlandse lutheranisme. Tevens neemt prof. Hiebsch twee artikelen in de begeleidende catalogus voor haar rekening en verzorgt zij de teksten voor de ‘Themeninsel Niederlande’.

De KBLS is zeer verheugd dat de door haar ingestelde bijzondere leerstoel in Kampen en de expertise van prof. Hiebsch opnieuw ook in het buitenland zo duidelijk voor het voetlicht komen.

Nieuw Erasmus+ contract voor de TUK

Op initiatief van prof. dr. Sabine Hiebsch heeft de TUK in september een Erasmus+ contract afgesloten met een gerenommeerde Duitse universiteit: de Justus-Liebig-Universität Giessen en het aldaar gevestigde Institut für Evangelische Theologie.

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Voor universiteiten maakt Erasmus+ uitwisseling van docenten, studenten en ondersteunend wetenschappelijk personeel mogelijk.

Dit is het tweede Erasmus+ contract met een van oorsprong lutherse universiteit dat via de Kooiman-Boendermaker-Luther Leerstoel en het internationale netwerk van prof. Hiebsch kon worden afgesloten.

In 2017 werd al het Erasmus+ contract ondertekend met de in Oslo gevestigde MF Norwegian School for Theology, Society and Religion. Voor een impressie van de reeds ontplooide activiteiten met de MF, zie het verslag in de KBLS-Nieuwsbrief 4, juli 2019.