Prof. dr. Sabine Hiebsch schreef een Luther profiel voor de PKN-website

De Protestantse Kerk in Nederland heeft sinds kort op haar website een nieuwe serie ‘Theologisch Profiel’.

In deze serie wordt een kort, maar krachtig beeld geschetst van theologen uit heden en verleden. Wanneer hoorden we voor het eerst van hem of haar? Waarmee is hij of zij bekend geworden? Wat kunnen gemeenten met zijn of haar gedachtegoed? Zien we de doorwerking van zijn of haar gedachtegoed ergens terug?
Prof. dr. Sabine Hiebsch schreef op verzoek van de PKN het theologisch profiel van Luther.
U kunt het profiel hier lezen.

Nieuw artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch over luthers religieus erfgoed


In het zojuist verschenen decembernummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK 25 nr. 4, december 2022: 152-159) staat een artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch: “De gedenkpenning van Georgine Schwartze (1917) als confessioneel identiteitskenmerk van het Nederlandse lutheranisme”.
Hiebsch laat zien hoe deze penning door zijn ontwerp en gebruik in de lutherse gemeente Amsterdam als confessioneel identiteitskenmerk kon functioneren.
Het artikel is onderdeel van een themanummer over religieus erfgoed dat naar een idee van prof. Hiebsch en met haar als gastredacteur is ontstaan.

Dit TNK nummer is ook te koop in museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam en in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Voor meer informatie over het artikel kunt u contact opnemen met de auteur: shiebsch@tukampen.nl

Prof. dr. Sabine Hiebsch benoemd als nieuwe redactievoorzitter van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Tijdens de redactievergadering van 3 november jl. werd prof. dr. Sabine Hiebsch benoemd als nieuwe redactievoorzitter van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK).
Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september, december) en is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Kerkhistorici. In 2016 ging het Kerkhistorisch Gezelschap voor gepromoveerde kerkhistorici, opgericht in 1946, in deze Vereniging op. Prof. Hiebsch was sinds haar promotie in 2000 lid van het Kerkhistorisch Gezelschap. Door de fusie zijn de academische kerkhistorici nu volop in de Vereniging vertegenwoordigd.
TNK verschijnt sinds 1998. Na drie mannelijke voorzitters (prof. dr. Willem van Asselt: 1998-2011; dr. John Exalto: 2011-2015; dr. Joep van Gennip: 2016-2022) is prof. Hiebsch de eerste vrouwelijke redactievoorzitter en de eerste lutheraan.
Hiebsch maakt sinds 2016 deel uit van de TNK redactie. Zij heeft in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme versterkt onder de aandacht werd gebracht. Van haar hand verschenen drie artikelen in TNK en diverse andere bijdragen. Vóór haar redactielidmaatschap verschenen slechts sporadisch artikelen over het Nederlandse lutheranisme, met dikwijls lange tussenpozen.

Vernieuwde Master Algemeen Kerkgeschiedenis aan de TU van start gegaan

Master Algemeen Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

Voor de liefhebbers van kerkgeschiedenis heeft de Theologische Universiteit een éénjarige masteropleiding: de Master Algemeen Kerkgeschiedenis. Deze master kan in voltijd (één jaar) of deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. De vijf modules worden verspreid over het gehele studiejaar op de locatie Utrecht gegeven én zijn ook los van elkaar te volgen.

Centrale stromingen en stemmen uit de Europese kerkgeschiedenis, van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw, komen in de modules aan bod. Met bijzondere aandacht voor de geschiedenis en de context van het multireligieuze Nederlandse landschap.

Alle modules kenmerken zich door:
• Gezamenlijke studie van materiële en schriftelijke bronnen.
• Doelgerichte training in het schrijven van (korte) academische teksten.
• Aandacht voor ontwikkelingen en processen die de geschiedenis van religie en kerk markeren.

De modules zijn geschikt voor:
• Masterstudenten
• Predikanten
• geïnteresseerden die zich in de studie van bronnen willen verdiepen.

Praktische informatie:
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl
Inhoud: shiebsch@tukampen.nl

Voor meer informatie kunt u hier de reclamefolder bekijken.

Bruikleen Koninklijke Verzamelingen in Den Haag in het Luther Museum Amsterdam

Een van de bruikleengevers van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’ in het Luther Museum Amsterdam is de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag, waar het archief ds. L.C. Dufour wordt beheerd.

Dit archief omvat brieven van HKH prinses Juliana (1909-2004) aan ds. Dufour en documenten gerelateerd aan hun ontmoetingen. Na de eerste kennismaking in 1925 vormde de Vereniging van Vrouwelijke Studenten in Leiden een gezamenlijke verbinding tussen Juliana en Dufour. Voor vragen over het geloof en godsdienstige verdieping werd Dufour een gewaardeerde aanspreekpartner voor Juliana. 

Prof. dr. Sabine Hiebsch, gastcurator van de tentoonstelling, heeft het archief ds. L.C. Dufour onderzocht en de bruikleen documenten gekozen.

De Koninklijke Verzamelingen heeft op haar website een prachtige pagina over deze bruikleen ingericht.

Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 16 juni 2022


Voor het juni-nummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (jaargang 25, nr. 2, juni 2022: 56-71) schreef prof. dr. Sabine Hiebsch een artikel over ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’. Zij presenteert daarin de eerste resultaten van haar onderzoek dat tevens de basis vormt voor de gelijknamige tentoonstelling in het Luther Museum Amsterdam. Dit is het eerste overzichtsartikel over de geschiedenis van vrouwen in het predikambt in de lutherse kerk in Nederland. 

Tijdens de tentoonstelling (11 juni tot 11 september 2022) is dit nummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in het Luther Museum Amsterdam verkrijgbaar.

Lezing van prof. dr. Sabine Hiebsch in de Sint-Joostkapel, lutherse gemeente Gouda, 11 juni 2022


Op 11 juni 2022 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch een lezing in de Sint-Joostkapel, lutherse gemeente Gouda.
Haar lezing heeft de titel ‘Avondmaalsloodjes in het Nederlandse lutheranisme: theologie, praktijk, materiële cultuur

Nederlandse lutherse avondmaalsloodjes, afbeeldingen uit: Harry Donga & Carel van den Berg, Geslagen Verbeelding. Lutherse penningen in Nederland (Hilversum: Verloren, 2010).

Opening van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’ in het Luther Museum Amsterdam, 10 juni 2022

Op 10 juni 2022 was onder veel belangstelling de opening van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022) in het Luther Museum Amsterdam.

Mogen vrouwen op de kansel staan? Honderd jaar geleden besloot de evangelisch-lutherse synode dat het reglement ook vrouwen toeliet tot het predikantschap.

De lutherse kerk, een van oorsprong getolereerde minderheid,  werd daarmee na de doopsgezinden en de remonstranten de derde kerk in Nederland waar vrouwen op de kansel konden staan, én de eerste lutherse kerk wereldwijd.

Recent archiefonderzoek van gastcurator prof. dr. Sabine Hiebsch, bijzonder hoogleraar Lutherana aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, leidde tot verrassende nieuwe inzichten.

Het Luther Museum vertelt dit unieke stuk Nederlandse lutherse geschiedenis aan de hand van grotendeels niet eerder getoonde objecten en documenten uit verschillende archieven, collecties en lutherse gemeenten.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Stichting Luthers Diakonessenhuis Fonds en de heer dr. H. van der Meer.

U vindt hier meer informatie.

Interview met prof. dr. Sabine Hiebsch in het Nederlands Dagblad, 10 juni 2022 

‘Zo kwamen vrouwen op de lutherse kansel’ 

Ilona de Lange van het Nederlands Dagblad interviewde prof. dr. Sabine Hiebsch over haar onderzoek naar ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’ voor de tentoonstelling die van 11 juni tot 11 september 2002 te zien is in het Luther Museum Amsterdam.

Het artikel verscheen in de online krant van 9 juni en in de papieren krant van 10 juni 2022. 

U kunt het artikel hier lezen.