Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 1 oktober 2021

Zojuist verscheen het nieuwste nummer van Tijdschrift voor Geestelijk Leven, een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland. 

Het thema van dit nummer is ‘Vrijheid’. Onderzoekers uit verschillende disciplines en kerkelijke achtergronden openen een venster op dit begrip. 

Prof. dr. Sabine Hiebsch schrijft over ‘Vrijheid en Martin Luther’. Een van de andere auteurs is prof. dr. Peter Nissen, emeritus hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens voorzitter van het curatorium van de KBLS-leerstoel aan de TUK. Hij schrijft in zijn bijdrage over ‘Vrijheid en traditie’. 

Voor meer informatie en bestelmogelijkheden, zie hier 

Als u rechtsboven op ‘verschenen’ klikt, kunt u vervolgens op de cover van TGL no. 3 klikken voor een inhoudelijke inleiding en een overzicht van de artikelen. 

Prof. dr. Sabine Hiebsch spreekt over de lutherse armenzorg bij de ledenvergadering van het LDF, 27 september 2021

Lutherse Armenzorg als thema op de ledenvergadering van de Vereniging Luthers Diakonessenhuis Fonds

Op 27 september vindt in Utrecht de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Luthers Diakonessenhuis Fonds plaats.

Prof. dr. Sabine Hiebsch is uitgenodigd de thematische lezing te houden. Zij zal spreken over:

‘Armenzorg in de 17e eeuw: de Nederlandse lutheranen in een Europese context’. 

Dit is een van de onderzoeksthema’s van prof. Hiebsch waarover zij ook op internationale conferenties in onder andere Denemarken, Canada en Amerika heeft gesproken.

Doceren bij de buren

Op 4 september jl verscheen in het Reformatorisch Dagblad het artikel ‘Doceren bij de buren’. Daarin wordt beschreven dat universiteiten met een kerkelijke opleiding steeds vaker hoogleraren en docenten uit een ander kerkelijk verband benoemen.

Voor de TUK werden de rector, prof. dr. Roel Kuiper en prof. dr. Sabine Hiebsch geïnterviewd. Prof. Kuiper spreekt over de verruiming van het benoemingsbeleid van de TUK waar sinds 2014 wetenschappers uit andere kerken worden benoemd, zonder dat deze lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hoeven te worden. Prof. Hiebsch is wel de eerste hoogleraar die niet uit een andere gereformeerde kerk komt. Zij vertelt in het interview over haar ervaringen als luthers lid van de PKN aan de TUK. U kunt het artikel hier lezen.

Interview met prof. dr. Sabine Hiebsch in het Nederlands Dagblad, 4 mei 2021

Vandaag is het 500 jaar geleden dat Martin Luther op de terugweg van Worms naar Wittenberg werd ‘ontvoerd’ en voor zijn eigen bescherming naar de Wartburg bij Eisenach werd gebracht. Daar bleef hij bijna een jaar.

Roel Moeliker van het Nederlands Dagblad sprak met prof. dr. Sabine Hiebsch over de betekenis van deze Wartburg-periode voor Luther en voor zijn theologie. 

U kunt het interview hier lezen.

Prof. dr. Sabine Hiebsch in het NOS Radio 1 Journaal, 16 april 2021

500 jaar geleden, op 17 en 18 april 1521, werd Martin Luther ter verantwoording geroepen tijdens de rijksdag te Worms. Hij moest zich tegenover de keizer verantwoorden voor zijn opvattingen over de Schrift en de autoriteit in de kerk. Het eindigde met zijn veroordeling. Prof. dr. Sabine Hiebsch werd in het NOS Radio 1 Journaal geïnterviewd over de betekenis van deze gebeurtenis, toen en nu.

Het interview is via deze link te beluisteren.

Prof. dr. Sabine Hiebsch als gastvoorganger in de online dienst van de lutherse gemeente Alkmaar, zondag, 10 januari 2021.

Andere tijden – coronatijden – vragen om andere vormen van diensten.
Voor de dienst van zondag, 10 januari 2021 – de 1e zondag na Epifanie – van de lutherse gemeente Alkmaar zijn de onderdelen in de studeerkamer van prof. Hiebsch in Amsterdam en in de lutherse kerk in Alkmaar opgenomen. En dan samengevoegd tot een geheel. Deze opgenomen dienst kon door de gemeenteleden, en anderen die dat willen, op youtube bekeken worden. Op de zondag zelf hebben voorganger en gemeente op het gebruikelijke tijdstip via Zoom samen koffie gedronken en nagepraat. 

U kunt de dienst hier bekijken

Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Op 19 december verscheen het vierde nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) van dit jaar.

Professor Hiebsch is sinds 2016 lid van de redactie. Dit nieuwe TNK nummer gaat over bijzondere bibliotheken en werd door professor Hiebsch, als gastredacteur samengesteld.

Zij schreef de inleiding bij dit themanummer en een artikel, over de bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium.

Dit artikel kunt u hier lezen.

Interview met prof. dr. Hiebsch in het Reformatorisch Dagblad

Op 19 december verschijnt het vierde nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) van dit jaar. Professor Hiebsch is sinds 2016 lid van de redactie. Dit nieuwe TNK nummer gaat over bijzondere bibliotheken en werd door professor Hiebsch, als gastredacteur samengesteld. Zij schreef de inleiding bij dit themanummer en een artikel, over de bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium.

In het Reformatorisch Dagblad is ter gelegenheid van dit themanummer op 14 december een interview met professor Hiebsch verschenen.

Prof. dr. Sabine Hiebsch in de Nieuwsbrief van het HDC Centre for Religious History aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Sinds de zomer van dit jaar is prof. dr. Sabine Hiebsch als associate fellow verbonden aan het HDC Centre for Religious History aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. (Zie het eerdere nieuwsbericht op onze site)

Zojuist verscheen Novum, de jaarlijkse nieuwsbrief van het HDC, waarin de fellows zich voorstellen. De informatie over prof. Hiebsch vindt u op pagina 15-16.

Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in de Waarheidsvriend, Hervormingsdag 2020

Vandaag is het Hervormingsdag. Drie jaar geleden, in het Lutherjaar 2017, werd dr. Sabine Hiebsch op deze dag benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen.

De Kooiman-Boendermaker Luther Stichting kijkt met tevredenheid terug op wat in deze afgelopen drie jaar door prof. Hiebsch is bereikt

Op uitnodiging van drs. Piet Vergunst,  algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, heeft prof. Hiebsch een artikel geschreven dat in het Hervormingsdagnummer van de Waarheidsvriend is verschenen. Wij vinden het bijzonder verheugend dat het onderzoek van prof. Hiebsch wederom niet alleen in lutherse kring, maar juist ook in de breedte van het kerkelijk landschap onder de aandacht wordt gebracht.

Wij wensen u veel leesplezier!