9e RefoRC conferentie, Bologna

Van 15 tot 17 mei vindt in Bologna de Ninth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity plaats. 

Prof. Hiebsch houdt een lezing met de titel: Martin Luther as lieu de mémoire in Early Modern Dutch Lutheranism. Tevens is zij voorzitter van een panel over Tolerance, Peace and Good Morality in the Long Sixteenth Century

De eerste acht RefoRC conferenties vonden vanaf 2011 plaats in Zürich, Oslo, Berlijn, Bologna, Leuven, Kopenhagen en Warschau. Prof. Hiebsch heeft ook aan deze conferenties met een lezing deelgenomen.

Voor meer informatie over de conferentie klik hier