Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 16 juni 2022


Voor het juni-nummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (jaargang 25, nr. 2, juni 2022: 56-71) schreef prof. dr. Sabine Hiebsch een artikel over ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’. Zij presenteert daarin de eerste resultaten van haar onderzoek dat tevens de basis vormt voor de gelijknamige tentoonstelling in het Luther Museum Amsterdam. Dit is het eerste overzichtsartikel over de geschiedenis van vrouwen in het predikambt in de lutherse kerk in Nederland. 

Tijdens de tentoonstelling (11 juni tot 11 september 2022) is dit nummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in het Luther Museum Amsterdam verkrijgbaar.