Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Op 19 december verscheen het vierde nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) van dit jaar.

Professor Hiebsch is sinds 2016 lid van de redactie. Dit nieuwe TNK nummer gaat over bijzondere bibliotheken en werd door professor Hiebsch, als gastredacteur samengesteld.

Zij schreef de inleiding bij dit themanummer en een artikel, over de bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium.

Dit artikel kunt u hier lezen.