Doceren bij de buren

Op 4 september jl verscheen in het Reformatorisch Dagblad het artikel ‘Doceren bij de buren’. Daarin wordt beschreven dat universiteiten met een kerkelijke opleiding steeds vaker hoogleraren en docenten uit een ander kerkelijk verband benoemen.

Voor de TUK werden de rector, prof. dr. Roel Kuiper en prof. dr. Sabine Hiebsch geïnterviewd. Prof. Kuiper spreekt over de verruiming van het benoemingsbeleid van de TUK waar sinds 2014 wetenschappers uit andere kerken worden benoemd, zonder dat deze lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hoeven te worden. Prof. Hiebsch is wel de eerste hoogleraar die niet uit een andere gereformeerde kerk komt. Zij vertelt in het interview over haar ervaringen als luthers lid van de PKN aan de TUK. U kunt het artikel hier lezen.