Artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch in de Waarheidsvriend, Hervormingsdag 2020

Vandaag is het Hervormingsdag. Drie jaar geleden, in het Lutherjaar 2017, werd dr. Sabine Hiebsch op deze dag benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen.

De Kooiman-Boendermaker Luther Stichting kijkt met tevredenheid terug op wat in deze afgelopen drie jaar door prof. Hiebsch is bereikt

Op uitnodiging van drs. Piet Vergunst,  algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, heeft prof. Hiebsch een artikel geschreven dat in het Hervormingsdagnummer van de Waarheidsvriend is verschenen. Wij vinden het bijzonder verheugend dat het onderzoek van prof. Hiebsch wederom niet alleen in lutherse kring, maar juist ook in de breedte van het kerkelijk landschap onder de aandacht wordt gebracht.

Wij wensen u veel leesplezier!