Lezing voor de studiedag van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

9 maart 2019

Op zaterdag 9 maart 2019 wordt de jaarlijkse NLVB studiedag gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2019 ‘Luther en de vrouwen’ wordt ingeleid door prof. dr. Sabine Hiebsch. In het middaggedeelte wordt een aantal workshops georganiseerd.

Luthers visie op vrouwen in de context van de reformatie en gender-
gerechtigheid
         door prof. dr. Sabine Hiebsch.

Luthers uitspraken over vrouwen behoren tot zijn meest omstreden
uitlatingen. Waar sommigen hem als ‘bevrijder’ en ‘feminist’ zien,
bestempelen anderen hem als ‘onderdrukker’, die niet verder kwam dan
vrouwen van het klooster naar het huishouden te verplaatsen.  Terwijl
Luther wel scholen voor meisjes openstelde, maar niet de universiteit,
behoorden lutherse kerken wel tot de eersten – de lutherse kerk in
Nederland nam in 1929 het voortouw – waar vrouwen predikant konden worden.  In mijn lezing zal ik eerst Luthers visie op vrouwen in de context van zijn tijd plaatsen. Vervolgens zal ik laten zien welke aanknopings-
punten zijn theologie kan bieden om in de huidige tijd vragen rond de
positie van vrouwen in de context van gendergerechtigheid te bespreken.

Voor meer informatie klik hier