Lezing over Ferdinand Domela Nieuwenhuis

12 maart 2019

18 november 1919 was de sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem wel Ús Ferlosser.
Honderd jaar later wil Tresoar in een drietal lezingen aandacht besteden aan deze Lutherse predikant uit Amsterdam die de kerk verliet, lid was van de Tweede Kamer, en uiteindelijk eindigde als anarchist.

Sabine Hiebsch:
Ferdinand Domela Nieuwenhuis staat allereerst bekend als grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Dat hij daarnaast luthers was, één van de bekendste predikanten van de Evangelisch-Lutherse Kerk, wordt gauw over het hoofd gezien. In zijn veelkleurigheid heeft Ferdinand Domela Nieuwenhuis eraan bijgedragen dat de Nederlandse lutherse traditie een tastbare plaats heeft op de grote religieuze, culturele en historische kaart van Nederland. In deze lezing zal Sabine zijn weg als luthers domineeszoon, predikant en kerkverlater schetsen.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân

Voor meer informatie klik hier