Nieuw artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch over luthers religieus erfgoed


In het zojuist verschenen decembernummer van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK 25 nr. 4, december 2022: 152-159) staat een artikel van prof. dr. Sabine Hiebsch: “De gedenkpenning van Georgine Schwartze (1917) als confessioneel identiteitskenmerk van het Nederlandse lutheranisme”.
Hiebsch laat zien hoe deze penning door zijn ontwerp en gebruik in de lutherse gemeente Amsterdam als confessioneel identiteitskenmerk kon functioneren.
Het artikel is onderdeel van een themanummer over religieus erfgoed dat naar een idee van prof. Hiebsch en met haar als gastredacteur is ontstaan.

Dit TNK nummer is ook te koop in museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam en in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Voor meer informatie over het artikel kunt u contact opnemen met de auteur: shiebsch@tukampen.nl