Prof. dr. Sabine Hiebsch benoemd als nieuwe redactievoorzitter van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Tijdens de redactievergadering van 3 november jl. werd prof. dr. Sabine Hiebsch benoemd als nieuwe redactievoorzitter van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK).
Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september, december) en is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Kerkhistorici. In 2016 ging het Kerkhistorisch Gezelschap voor gepromoveerde kerkhistorici, opgericht in 1946, in deze Vereniging op. Prof. Hiebsch was sinds haar promotie in 2000 lid van het Kerkhistorisch Gezelschap. Door de fusie zijn de academische kerkhistorici nu volop in de Vereniging vertegenwoordigd.
TNK verschijnt sinds 1998. Na drie mannelijke voorzitters (prof. dr. Willem van Asselt: 1998-2011; dr. John Exalto: 2011-2015; dr. Joep van Gennip: 2016-2022) is prof. Hiebsch de eerste vrouwelijke redactievoorzitter en de eerste lutheraan.
Hiebsch maakt sinds 2016 deel uit van de TNK redactie. Zij heeft in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme versterkt onder de aandacht werd gebracht. Van haar hand verschenen drie artikelen in TNK en diverse andere bijdragen. Vóór haar redactielidmaatschap verschenen slechts sporadisch artikelen over het Nederlandse lutheranisme, met dikwijls lange tussenpozen.