Promotiecommissie aan de Universiteit van Aarhus (DK)

Op maandag, 1 april 2019 opponeert prof. dr. Sabine Hiebsch bij de promotie van Mattias Skat Sommer, aan de Universiteit van Aaarhus (DK). Zij doet dat samen met prof. dr. dres. h.c. Thomas Kaufmann (Georg-August Universität Göttingen).

Prof. Kaufmann is gevraagd vanwege zijn expertise in de geschiedenis van het Duitse lutheranisme, prof. Hiebsch vanwege die van het Nederlandse lutheranisme.

In tegenstelling tot de Nederlandse gewoonten, waar een promotiecommissie vijf à zes leden heeft en ieder lid tien minuten heeft voor de oppositie, wordt de oppositie in Denemarken door slechts twee hoogleraren gevoerd die ieder voor ca. een uur met de kandidaat in gesprek gaan.

Meer informatie vindt u hier