Vernieuwde Master Algemeen Kerkgeschiedenis aan de TU van start gegaan

Master Algemeen Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

Voor de liefhebbers van kerkgeschiedenis heeft de Theologische Universiteit een éénjarige masteropleiding: de Master Algemeen Kerkgeschiedenis. Deze master kan in voltijd (één jaar) of deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. De vijf modules worden verspreid over het gehele studiejaar op de locatie Utrecht gegeven én zijn ook los van elkaar te volgen.

Centrale stromingen en stemmen uit de Europese kerkgeschiedenis, van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw, komen in de modules aan bod. Met bijzondere aandacht voor de geschiedenis en de context van het multireligieuze Nederlandse landschap.

Alle modules kenmerken zich door:
• Gezamenlijke studie van materiële en schriftelijke bronnen.
• Doelgerichte training in het schrijven van (korte) academische teksten.
• Aandacht voor ontwikkelingen en processen die de geschiedenis van religie en kerk markeren.

De modules zijn geschikt voor:
• Masterstudenten
• Predikanten
• geïnteresseerden die zich in de studie van bronnen willen verdiepen.

Praktische informatie:
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl
Inhoud: shiebsch@tukampen.nl

Voor meer informatie kunt u hier de reclamefolder bekijken.