Collage online hoorcolleges van prof. Hiebsch

In de week na Pasen heeft prof. dr. Sabine Hiebsch samen met prof. dr. Erik de Boer een Themaweek Reformatie voor studenten in de fase bachelor-2 gegeven. Prof. Hiebsch heeft haar hoorcolleges over Luther en zijn theologie van tevoren opgenomen zodat de studenten deze in eigen tijd konden kijken.

Voor een impressie zie deze collage die door dr. Hans van der Meer is samengesteld.

Voor meer informatie zie Nieuwsbrief 7.

Lezing voor Gilde Amsterdam

Op maandag, 13 januari 2020 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch een lezing voor Gilde Amsterdam. De lezing heeft als titel ‘De lutheranen in Amsterdam: een zichtbare minderheid’ en vindt plaats in het Amsterdam Museum, om 14 uur. 

Gilde Amsterdam bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich engageren in de zorg voor elkaar en voor de stad. Gilde Amsterdam verzorgt ook stadswandelingen, Mee in Mokum. Door de lezing van prof. Hiebsch leren de rondleiders meer over de geschiedenis van de lutheranen in Amsterdam en kunnen deze kennis vervolgens delen in de stadswandelingen.

Voor meer informatie over Gilde Amsterdam, klik hier.

Lees de aankondiging van de lezing van prof. Hiebsch in de laatste Nieuwsbrief van Gilde Amsterdam.

Lezing over het Nederlandse lutheranisme aan de Justus-Liebig-Universität Giessen (D)

Op 2 en 3 december is prof. dr. Sabine Hiebsch op uitnodiging van prof. dr. Philipp David te gast aan de Justus-Liebig-Universität Giessen in Duitsland.

Op 2 december houdt zij in het kader van de Evening Lecture on Religion & Culture een lezing over het Nederlandse lutheranisme, getiteld:

Luthertum in den Niederlanden. Geschichte einer religiösen Minderheit

Meer informatie vindt u hier en hier.

Conferentie in St. Louis (VS)

Van 17. tot 20. oktober vindt in St. Louis (VS) de 50ste conferentie van de Sixteenth Century Society & Conference plaats. Prof. dr. Sabine Hiebsch heeft vanaf 2011 ieder jaar op deze jaarlijkse conferentie gesproken en ook regelmatig sessies georganiseerd en geleid.

Dit jaar spreekt zij over ‘Poor relief and social responsibility: The Amsterdam Lutherans as a case study’.

Voor meer informatie en het programma klik hier (Prof. Hiebsch spreekt in sessie 44, pagina 13)

Conferentie Worms

Van 16 tot 18 september vindt in Worms een conferentie plaats met de titel:

‘Hier stehe ich. Gewissen und Freiheit – Worms 1521’

De conferentie is georganiseerd ter voorbereiding op een grote tentoonstelling met dezelfde titel die in 2021 in Worms gaat plaatsvinden. Het zal dan 500 jaar geleden zijn dat Martin Luther op de Rijksdag te Worms door de keizer werd veroordeeld als ketter.

Prof. dr. Sabine Hiebsch is lid van de wetenschappelijke raad van advies die deze tentoonstelling voorbereidt. Prof. dr. drs. h.c. Thomas Kaufmann (Universität Göttingen) is voorzitter en spreker van de raad.

Op de conferentie spreekt prof. Hiebsch over ‘Pragmatische Toleranz: Gewissensfreiheit im frühneuzeitlichen Amsterdam’, waarbij zij ook de ontwikkeling van de lutherse gemeente Amsterdam in vergelijking met andere religieuze gemeenschappen analyseert.

Voor meer informatie klik hier.

Internationaal symposium aan de Theologische Universiteit Kampen

Op donderdag, 27 juni vindt aan de Theologische Universiteit Kampen een internationaal symposium plaats dat prof. dr. Sabine Hiebsch samen met prof. dr. Eveline van Staalduine-Sulman (VU Amsterdam) heeft georganiseerd.

De titel van het symposium is: 

‘Dynamics in the International Reception of the Reformation’

Prof. Hiebsch heeft drie van haar Amerikaanse collega’s voor dit symposium uitgenodigd. Zij zelf is ook een van de sprekers.

Voor meer informatie klik hier.

9e RefoRC conferentie, Bologna

Van 15 tot 17 mei vindt in Bologna de Ninth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity plaats. 

Prof. Hiebsch houdt een lezing met de titel: Martin Luther as lieu de mémoire in Early Modern Dutch Lutheranism. Tevens is zij voorzitter van een panel over Tolerance, Peace and Good Morality in the Long Sixteenth Century

De eerste acht RefoRC conferenties vonden vanaf 2011 plaats in Zürich, Oslo, Berlijn, Bologna, Leuven, Kopenhagen en Warschau. Prof. Hiebsch heeft ook aan deze conferenties met een lezing deelgenomen.

Voor meer informatie over de conferentie klik hier

Promotiecommissie aan de Universiteit van Aarhus (DK)

Op maandag, 1 april 2019 opponeert prof. dr. Sabine Hiebsch bij de promotie van Mattias Skat Sommer, aan de Universiteit van Aaarhus (DK). Zij doet dat samen met prof. dr. dres. h.c. Thomas Kaufmann (Georg-August Universität Göttingen).

Prof. Kaufmann is gevraagd vanwege zijn expertise in de geschiedenis van het Duitse lutheranisme, prof. Hiebsch vanwege die van het Nederlandse lutheranisme.

In tegenstelling tot de Nederlandse gewoonten, waar een promotiecommissie vijf à zes leden heeft en ieder lid tien minuten heeft voor de oppositie, wordt de oppositie in Denemarken door slechts twee hoogleraren gevoerd die ieder voor ca. een uur met de kandidaat in gesprek gaan.

Meer informatie vindt u hier

Lezing over Ferdinand Domela Nieuwenhuis

12 maart 2019

18 november 1919 was de sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem wel Ús Ferlosser.
Honderd jaar later wil Tresoar in een drietal lezingen aandacht besteden aan deze Lutherse predikant uit Amsterdam die de kerk verliet, lid was van de Tweede Kamer, en uiteindelijk eindigde als anarchist.

Sabine Hiebsch:
Ferdinand Domela Nieuwenhuis staat allereerst bekend als grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Dat hij daarnaast luthers was, één van de bekendste predikanten van de Evangelisch-Lutherse Kerk, wordt gauw over het hoofd gezien. In zijn veelkleurigheid heeft Ferdinand Domela Nieuwenhuis eraan bijgedragen dat de Nederlandse lutherse traditie een tastbare plaats heeft op de grote religieuze, culturele en historische kaart van Nederland. In deze lezing zal Sabine zijn weg als luthers domineeszoon, predikant en kerkverlater schetsen.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân

Voor meer informatie klik hier