Prof. dr. Sabine Hiebsch betrokken bij tentoonstelling in Worms

In 2021 is het 500 jaar geleden dat Martin Luther op de Rijksdag te Worms door keizer Karel V. werd veroordeeld en in de ban gedaan.Ter gelegenheid daarvan vindt van 17 april tot 31 oktober 2021 in Worms een grote tentoonstelling plaats, onder auspiciën van de deelstaat Rhijnland-Palts. De titel is:

Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Museum der Stadt Worms im Andreasstift, in samenwerking met een wetenschappelijke raad van advies, die de inhoudelijk-thematische verantwoordelijkheid draagt. Voorzitter en spreker van deze raad is de vooraanstaande reformatieonderzoeker prof. dr. dres. h.c. Thomas Kaufmann (Universität Göttingen). Andere leden zijn theologen, (kerk)historici, filosofen en juristen van verschillende Duitse universiteiten.

Voor de verdere benodigde expertise zijn drie specialisten van buitenlandse universiteiten in de raad benoemd: De Britse historicus prof. dr. Hugh McLeod, kenner van de religieuze geschiedenis van de 19e en 20e eeuw, de Amerikaanse geschiedkundige prof. dr. James Kennedy, hoogleraar voor moderne Nederlandse geschiedenis aan het University College Utrecht, waar hij tevens decaan is, en prof. dr. Sabine Hiebsch.

Prof. Hiebsch is gevraagd om vanuit haar gecombineerde expertise in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme te laten zien hoe vrijheid van geweten en tolerantie in de vroegmoderne Nederlanden heeft gefunctioneerd.

Dankzij haar netwerk in de museale wereld zullen in de tentoonstelling in Worms kostbare objecten te zien zijn uit musea en erfgoedinstellingen van Nederlandse bodem. Die objecten geven een indruk van de verschillende religieuze tradities, christelijk en joods, met daarbij bijzondere aandacht voor het Nederlandse lutheranisme. Tevens neemt prof. Hiebsch twee artikelen in de begeleidende catalogus voor haar rekening en verzorgt zij de teksten voor de ‘Themeninsel Niederlande’.

De KBLS is zeer verheugd dat de door haar ingestelde bijzondere leerstoel in Kampen en de expertise van prof. Hiebsch opnieuw ook in het buitenland zo duidelijk voor het voetlicht komen.

Nieuw Erasmus+ contract voor de TUK

Op initiatief van prof. dr. Sabine Hiebsch heeft de TUK in september een Erasmus+ contract afgesloten met een gerenommeerde Duitse universiteit: de Justus-Liebig-Universität Giessen en het aldaar gevestigde Institut für Evangelische Theologie.

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Voor universiteiten maakt Erasmus+ uitwisseling van docenten, studenten en ondersteunend wetenschappelijk personeel mogelijk.

Dit is het tweede Erasmus+ contract met een van oorsprong lutherse universiteit dat via de Kooiman-Boendermaker-Luther Leerstoel en het internationale netwerk van prof. Hiebsch kon worden afgesloten.

In 2017 werd al het Erasmus+ contract ondertekend met de in Oslo gevestigde MF Norwegian School for Theology, Society and Religion. Voor een impressie van de reeds ontplooide activiteiten met de MF, zie het verslag in de KBLS-Nieuwsbrief 4, juli 2019.

Collage online hoorcolleges van prof. Hiebsch

In de week na Pasen heeft prof. dr. Sabine Hiebsch samen met prof. dr. Erik de Boer een Themaweek Reformatie voor studenten in de fase bachelor-2 gegeven. Prof. Hiebsch heeft haar hoorcolleges over Luther en zijn theologie van tevoren opgenomen zodat de studenten deze in eigen tijd konden kijken.

Voor een impressie zie deze collage die door dr. Hans van der Meer is samengesteld.

Voor meer informatie zie Nieuwsbrief 7.

Lezing voor Gilde Amsterdam

Op maandag, 13 januari 2020 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch een lezing voor Gilde Amsterdam. De lezing heeft als titel ‘De lutheranen in Amsterdam: een zichtbare minderheid’ en vindt plaats in het Amsterdam Museum, om 14 uur. 

Gilde Amsterdam bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich engageren in de zorg voor elkaar en voor de stad. Gilde Amsterdam verzorgt ook stadswandelingen, Mee in Mokum. Door de lezing van prof. Hiebsch leren de rondleiders meer over de geschiedenis van de lutheranen in Amsterdam en kunnen deze kennis vervolgens delen in de stadswandelingen.

Voor meer informatie over Gilde Amsterdam, klik hier.

Lees de aankondiging van de lezing van prof. Hiebsch in de laatste Nieuwsbrief van Gilde Amsterdam.

Lezing over het Nederlandse lutheranisme aan de Justus-Liebig-Universität Giessen (D)

Op 2 en 3 december is prof. dr. Sabine Hiebsch op uitnodiging van prof. dr. Philipp David te gast aan de Justus-Liebig-Universität Giessen in Duitsland.

Op 2 december houdt zij in het kader van de Evening Lecture on Religion & Culture een lezing over het Nederlandse lutheranisme, getiteld:

Luthertum in den Niederlanden. Geschichte einer religiösen Minderheit

Meer informatie vindt u hier en hier.

Conferentie in St. Louis (VS)

Van 17. tot 20. oktober vindt in St. Louis (VS) de 50ste conferentie van de Sixteenth Century Society & Conference plaats. Prof. dr. Sabine Hiebsch heeft vanaf 2011 ieder jaar op deze jaarlijkse conferentie gesproken en ook regelmatig sessies georganiseerd en geleid.

Dit jaar spreekt zij over ‘Poor relief and social responsibility: The Amsterdam Lutherans as a case study’.

Voor meer informatie en het programma klik hier (Prof. Hiebsch spreekt in sessie 44, pagina 13)

Conferentie Worms

Van 16 tot 18 september vindt in Worms een conferentie plaats met de titel:

‘Hier stehe ich. Gewissen und Freiheit – Worms 1521’

De conferentie is georganiseerd ter voorbereiding op een grote tentoonstelling met dezelfde titel die in 2021 in Worms gaat plaatsvinden. Het zal dan 500 jaar geleden zijn dat Martin Luther op de Rijksdag te Worms door de keizer werd veroordeeld als ketter.

Prof. dr. Sabine Hiebsch is lid van de wetenschappelijke raad van advies die deze tentoonstelling voorbereidt. Prof. dr. drs. h.c. Thomas Kaufmann (Universität Göttingen) is voorzitter en spreker van de raad.

Op de conferentie spreekt prof. Hiebsch over ‘Pragmatische Toleranz: Gewissensfreiheit im frühneuzeitlichen Amsterdam’, waarbij zij ook de ontwikkeling van de lutherse gemeente Amsterdam in vergelijking met andere religieuze gemeenschappen analyseert.

Voor meer informatie klik hier.

Internationaal symposium aan de Theologische Universiteit Kampen

Op donderdag, 27 juni vindt aan de Theologische Universiteit Kampen een internationaal symposium plaats dat prof. dr. Sabine Hiebsch samen met prof. dr. Eveline van Staalduine-Sulman (VU Amsterdam) heeft georganiseerd.

De titel van het symposium is: 

‘Dynamics in the International Reception of the Reformation’

Prof. Hiebsch heeft drie van haar Amerikaanse collega’s voor dit symposium uitgenodigd. Zij zelf is ook een van de sprekers.

Voor meer informatie klik hier.

9e RefoRC conferentie, Bologna

Van 15 tot 17 mei vindt in Bologna de Ninth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity plaats. 

Prof. Hiebsch houdt een lezing met de titel: Martin Luther as lieu de mémoire in Early Modern Dutch Lutheranism. Tevens is zij voorzitter van een panel over Tolerance, Peace and Good Morality in the Long Sixteenth Century

De eerste acht RefoRC conferenties vonden vanaf 2011 plaats in Zürich, Oslo, Berlijn, Bologna, Leuven, Kopenhagen en Warschau. Prof. Hiebsch heeft ook aan deze conferenties met een lezing deelgenomen.

Voor meer informatie over de conferentie klik hier