Promotiecommissie aan de Universiteit van Aarhus (DK)

Op maandag, 1 april 2019 opponeert prof. dr. Sabine Hiebsch bij de promotie van Mattias Skat Sommer, aan de Universiteit van Aaarhus (DK). Zij doet dat samen met prof. dr. dres. h.c. Thomas Kaufmann (Georg-August Universität Göttingen).

Prof. Kaufmann is gevraagd vanwege zijn expertise in de geschiedenis van het Duitse lutheranisme, prof. Hiebsch vanwege die van het Nederlandse lutheranisme.

In tegenstelling tot de Nederlandse gewoonten, waar een promotiecommissie vijf à zes leden heeft en ieder lid tien minuten heeft voor de oppositie, wordt de oppositie in Denemarken door slechts twee hoogleraren gevoerd die ieder voor ca. een uur met de kandidaat in gesprek gaan.

Meer informatie vindt u hier

Lezing over Ferdinand Domela Nieuwenhuis

12 maart 2019

18 november 1919 was de sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem wel Ús Ferlosser.
Honderd jaar later wil Tresoar in een drietal lezingen aandacht besteden aan deze Lutherse predikant uit Amsterdam die de kerk verliet, lid was van de Tweede Kamer, en uiteindelijk eindigde als anarchist.

Sabine Hiebsch:
Ferdinand Domela Nieuwenhuis staat allereerst bekend als grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Dat hij daarnaast luthers was, één van de bekendste predikanten van de Evangelisch-Lutherse Kerk, wordt gauw over het hoofd gezien. In zijn veelkleurigheid heeft Ferdinand Domela Nieuwenhuis eraan bijgedragen dat de Nederlandse lutherse traditie een tastbare plaats heeft op de grote religieuze, culturele en historische kaart van Nederland. In deze lezing zal Sabine zijn weg als luthers domineeszoon, predikant en kerkverlater schetsen.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân

Voor meer informatie klik hier

Lezing voor de studiedag van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

9 maart 2019

Op zaterdag 9 maart 2019 wordt de jaarlijkse NLVB studiedag gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2019 ‘Luther en de vrouwen’ wordt ingeleid door prof. dr. Sabine Hiebsch. In het middaggedeelte wordt een aantal workshops georganiseerd.

Luthers visie op vrouwen in de context van de reformatie en gender-
gerechtigheid
         door prof. dr. Sabine Hiebsch.

Luthers uitspraken over vrouwen behoren tot zijn meest omstreden
uitlatingen. Waar sommigen hem als ‘bevrijder’ en ‘feminist’ zien,
bestempelen anderen hem als ‘onderdrukker’, die niet verder kwam dan
vrouwen van het klooster naar het huishouden te verplaatsen.  Terwijl
Luther wel scholen voor meisjes openstelde, maar niet de universiteit,
behoorden lutherse kerken wel tot de eersten – de lutherse kerk in
Nederland nam in 1929 het voortouw – waar vrouwen predikant konden worden.  In mijn lezing zal ik eerst Luthers visie op vrouwen in de context van zijn tijd plaatsen. Vervolgens zal ik laten zien welke aanknopings-
punten zijn theologie kan bieden om in de huidige tijd vragen rond de
positie van vrouwen in de context van gendergerechtigheid te bespreken.

Voor meer informatie klik hier

2e Conferentie van de European Academy of Religion, Bologna

4 t/m 7 maart 2019

Religion plays a central role in our world. Shared knowledge and academic reflection can stimulate a peaceful coexistence and avoid religious illiteracy. Both in the academic world and in Europe as a whole, there is a basis of a  shared understanding of the importance of religious pluralism, religious  freedom, ecumenical dialogue, and of the role of religions and of religious studies in order to build peace and citizenship in the global world.

The European Academy of Religion (EuARe) is a research initiative launched under the high patronage of the European Parliament which offers an ex-change platform to academies and scientific societies; associations; research centers and institutions; university labs, clusters, and departments; journals, publishers, media and scholars coming from Europe and the surrounding regions.

De lezing is te vinden in het volledige programma (5 maart, lezing nr 236)

Lezing voor de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

16 Februari 2019

De lutheranen in Amsterdam: een zichtbare minderheid

Wie wandelt langs het Singel, van Koningsplein tot IJ komt langs twee lutherse kerken: de Oude Lutherse Kerk op de hoek van het Spui en de Ronde Lutherse Kerk tussen de huidige Ossenspooksteeg en de Jeroenensteeg. Beide kerken zijn iconische gebouwen in het stadsgezicht van de Amsterdamse binnenstad. Zij doen niet vermoeden dat de Nederlandse lutheranen altijd een religieuze minderheid waren: slechts gedoogd en niet met dezelfde rechten als de geprivilegieerde gereformeerde kerk. Deze lezing zal laten zien hoe het lutheranisme in Nederland kwam en hoe de lutheranen in Amsterdam de rijkste en machtigste lutherse gemeente in de Republiek konden worden: een duidelijk zichtbare minderheid in het religieuze en culture stadslandschap.
(U kunt zich hier aanmelden).

Symposium aan de Universiteit van Aarhus (DK)

Februari 11-12, 2019

Symposium over ‘Confession and Social Responsibility’ (Klik hier voor meer informatie).

Each of the three large confessions in Europe (Lutheranism, Reformed, Catholicism) have their specific perception of “deserving” and “underserving” poor, of work, of social responsibility and authority. The consequences of these particular viewpoints on the provision of poor relief and social responsibility more generally, however, remain open to debate. The Reformation may have changed the legal responsibility for the poor in Protestant societies, but these places nevertheless retain clear cultural continuities from the medieval period. Even though it is possible to highlight differences in welfare systems according to confessional boundaries, this cannot in itself be said to prove an influence from religion and confessional specifics on the understanding of welfare and social responsibility. With this symposium on religion and welfare, we will address the possible connection between confession and social welfare on both a concrete and methodological level.